Podziel się tą stroną ze znajomymi!

Tworzymy nowy wymiar edukacji

Informacja o wyborze oferty dotyczącej organizacji i obsługi dwóch kampanii promocyjnych


Firma Stream Project Sp. z o.o., realizując w ramach działania PO IG 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” projekt o nazwie „Pomoc w szkole – platforma e-usługowa” informuje, że: w wyniku przeprowadzonej analizy otrzymanych ofert, z uwagi na zaproponowaną cenę, do realizacji wybrano ofertę złożoną przez firmę Creatiwo Agnieszka Witkowska z siedzibą w Płochocinie.